Ponuka

  • návrh obálky a vnútra knihy
  • zalomenie knihy
  • príprava knihy do tlače
  • návrh loga a dizajn-manuálu
  • návrh dizajnu web-stránky
  • návrh a zalomenie brožúr
  • návrh a realizácia polepu výkladov
  • návrh a realizácia polepu áut
  • ostatné grafické práce

Ak máte otázky, alebo chcete cenový odhad prác, prosím, kontaktujte ma.